Creación Audiovisual e Participación no ensino

Obradoiro realizado para Campaña Mundial de la Educación, durante a III Semana de Acción Mundial pola Educación (SAME), “Educación para todas e todos: horizonte 2030”.

Neste obradoiro reflexionamos sobre ferramentas e boas prácticas que fomentan a participación e a inclusión da diversidade en entornos educativos reglados.

Portfolio
Detalles do obradoiro

Data de realización: abril de 2017
Dirixido a: Estudantes de CC da Educación e docentes.
Duración: 3h
Centro: Facultade de Educación da USC