Monthly Archives :

Marzo 2015

Como as TIC cambian o storytelling
150 150 somos_gingko

A. Waters remata este artigo dicindo que lle interesa “a historia que imaxinamos sobre a educación do futuro e o papel que a tecnoloxía, así como as súas influentes narrativas, teñen nesta historia” (I’m interested in the history of our imagination about education’s future and the role technology – and influential ed-tech storytelling – is…

read more