Monthly Archives :

Outubro 2014

Entrevista a Esperanza Gesteira | “A motivación é a tarefa que se esconde detrás da tecnoloxía”
150 150 somos_gingko

Esperanza Gesteira é profesora de matemáticas no CPI Manuel Suárez Marquier no Rosal, provincia de Pontevedra. Di que é “curiosa, moi curiosa” e que por iso non lle gusta explicar as matemáticas, senón que prefire deixar que as súas alumnas se fagan preguntas, experimenten e descubran a ciencia que a cativou dende moi nova. Cando…

read more