Monthly Archives :

Maio 2015

Fai Rua: o webdoc do Barrio Alto de Vigo.
150 150 somos_gingko

Un documental interactivo que recupera o pasado da Ferrería, reinvidica o presente e pon en valor o patrimonio cultural e social do barrio. Construción do edificio do Concello sobre el Castillo de San Sebastián (Archivo General del Concello de Vigo) Chámanlle A Ferrería, aínda que tamén hai quen lle chama o “Barrio Chino”. É unha…

read more