Os efectos da COVID-19 nos países do Sur global

Edición de dous vídeos a partir de materiais gravados polas diferentes entidades que forman a Coordinadora de ONGd de Galicia. A finalidade destes vídeos era a de chamar a atención da administración pública autonómica nun momento no que se prevían recortes nos fondos de axuda ao desenvolvemento.

Detalles do proxecto

Ano de Produccón: 2020
Cliente: CONGD de Galicia
Xénero: Incidencia
Duración: 1:30 (2 partes)