Narrativas e Activismo Dixital

Neste taller achegámonos ás narrativas dixitais como ferramentas para a aprendizaxe e o contradiscurso a través de prácticas que utilizan a creación dixital como eixo para a apropiación dos medios, o pensamento crítico e a construción de cidadanía activa. Para iso alternamos a exposición de contidos con breves exercicios prácticos, co obxectivo de acompañar na elaboración dunha proposta que integre a creación de contradiscurso en accións educativas, sociais ou culturais.

O curso enmarcouse dentro das “Xornadas de Ideas Dixitais” que na súa edición en Barcelona convidaron a coñecer diversos proxectos e experiencias para inspirarse e desenvolver ferramentas que permitan fortalecer a creación, produción, distribución e circulación de contidos culturais en contornas dixitais.

Detalles do Proxecto

Data: abril 2022
Dirixido a: profesionais da cultura, activistas e axentes creativos.
Duración: 2 horas (en liña)
Centro: Ideas Digitales