Narrativas Dixitais para a Convivencia Escolar

Formación enmarcada no proxecto Erasmus+ “TRIC: Bullying and Ciberbullying” na que analizamos as posibilidades que as narrativas dixitais ofrecen para fomentar e mellorar a convivencia escolar, así como para traballar competencias comunicativas e de cidadanía dixital.

Detalles do Proxecto

Data de realización: abril 2019
Dirixido a: Profesorado de ESO
Duración: 3h
Centro: IES Xelmírez I de Santiago de Compostela