Extensión Universitaria

Cursos de Extensión Universitaria organizados pola Aula de Vigo da UNED.

Curso práctico de iniciación para conocer as funcións básicas das cámaras dixitais (DSLR e Bridge) e para acercarnos aos recursos narrativos da fotografía: principios de composición, creatividade, xéneros… También inclúe unha introducción ao retoque de imaxes e á edición das mesmas para a súa publicación ou impresión

Presentacións multimedia

Ferramentas de creación multimedia para presentar proxectos ou actividades, así como para apoiar as exposicións orais ou elaborar materiais divulgativos. Este curso traballa a aplicación creativa destas ferramentas ao tempo que se desenvolven competencias comunicativas para asegurar a eficacia e a claridade da mensaxe.

Gravación e edición de vídeos básicos para difundir iniciativas no ámbito cultural, social e educativo.

Vídeos realizados por alumnas y alumnos del curso

Detalles do proxecto

Data de realización: 2014 /2015/2016
Dirixido a: público xeral
Duración: 20h / 25h