De ti a ti: programa de Aprendizaxe e Servizo Solidario

Proxecto educativo centrado na metodoloxía de Aprendizaxe e Servizo Solidario, que busca vincular as aprendizaxes que se dan nas distintas materias cun traballo solidario na contorna do grupo de estudantes.

Este proxecto foi coordinado polo departamento de Orientación do IES Fin do Camiño de Fisterra (A Coruña). Gingko colaborou no deseño e dinamización das sesións audiovisuais, nas que utilizamos a metodoloxía do Vídeo Participativo para promover as interaccións no grupo, fomentar a participación responsable e desenvolver habilidades de traballo en equipo.

A clase foi dividida en 5 grupos, cada un dos cales traballou sobre un tema elixido por elas e eles mesmos. A partir de aí, iniciamos o desenvolvemento dunha peza audiovisual para unha campaña de sensibilización e divulgación. O proceso completo e os seus resultados están publicados Colectivo Orienta.

Presentación do programa

Deixa que as cousas sigan bonitas

Cibermentores

Quérote+

Fisterra doa

Que é ou bullying?

Titoría entre iguais

Recoñecementos:
  • Cibermentores foi recoñecido co premio aos proxectos escolares 2016 da Fundación Barrié.
  • O vídeo “Cibermentores, pasa do ciberbullying, usa internet con bo gusto” resultou gañador do certame: “2016, Ou reto do acoso escolar” na categoría audiovisual, convocado pola asociación Arela .
  • Fisterra Doa foi premiado pola Consellería de Sanidade e a Axencia Galega de Transfusión de Sangue como a mellor iniciativa de fomento da doazón de Sangue 2016.
Detalles do proxecto

Data: curso 2015-16
Duración: Gingko colaborou en 6 sesións de 4h
Áreas de traballo: Educación para a Cidadanía, Atención á Diversidade, competencias comunicativas.