Chroma Key na el Aula

Curso introdutorio á linguaxe audiovisual e ao uso e posibilidades o Chroma Key nas aulas. A partir de exercicios, actividades e dunha presentación de boas prácticas, o curso serviu para que docentes das diferentes etapas educativas melloren as súas competencias e exploren posibilidades á hora integrar esta técnica audiovisual. O curso era unha actividade de formación permanente do profesorado realizada a través do CFR de Vigo.

Detalles do proxecto

Data: 14 de marzo 2022
Dirixido a: docentes
Duración: 4h
Centro: CPI Manuel Suárez Marquier