Audiovisual e Chroma Key na Aula

Curso introdutorio á linguaxe audiovisual e ao uso e posibilidades o Chroma Key nas aulas. A partir de exercicios, actividades e dunha presentación de boas prácticas, o curso serviu para que docentes das diferentes etapas educativas melloren as súas competencias e exploren posibilidades á hora integrar as técnicas audiovisuais.

O curso é unha actividade de formación permanente do profesorado realizada a través dos CFR.

Detalles do proxecto

Data: Curso Escolar
Dirixido a: docentes
Duración: 3h
Centro: CPI Manuel Suárez Marquier