No noso blog:

EpDLab, ou como experimentar coas TIC para fomentar o cambio social.
1024 683 somos_gingko

Ao longo de todo o curso escolar 2015-2016, o alumnado traballará a educación en valores…

read more
Fai Rua: o webdoc do Barrio Alto de Vigo.
1024 682 somos_gingko

Un documental interactivo que recupera o pasado da Ferrería, reinvidica o presente e pon en…

read more
Como as TIC cambian o storytelling
1024 683 somos_gingko

A. Waters remata este artigo dicindo que lle interesa “a historia que imaxinamos sobre a…

read more
“O importante é ter claro onde imos, os contidos están no medio” | O CEIP A Rúa, ganador do Premio á Alfabetización Audiovisual 2014.
1024 683 somos_gingko

No CEIP A Rúa, catro profesoras amósannos orgullosas un mural no que vemos cámaras, micrófonos…

read more